Female Model

IPL gezichtsbehandelingen

𝗜𝗣𝗟 𝗼𝗺 𝗽𝗶𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁𝘃𝗹𝗲𝗸𝗸𝗲𝗻 (𝗵𝘆𝗽𝗲𝗿𝗽𝗶𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗲, 𝗼𝘂𝗱𝗲𝗿𝗱𝗼𝗺𝘀𝘃𝗹𝗲𝗸𝗸𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝘇𝘄𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗮𝗽𝘀𝗺𝗮𝘀𝗸𝗲𝗿) 𝘁𝗲 𝗯𝗲𝗵𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗲𝗻.

𝖨𝖯𝖫 𝗌𝗍𝖺𝖺𝗍 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗇𝗌𝖾 𝗉𝗎𝗅𝗌𝖾 𝗅𝗂𝗀𝗁𝗍; 𝖾𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗐𝖺𝖺𝗋𝖻𝗂𝗃 𝗅𝗂𝖼𝗁𝗍𝗉𝗎𝗅𝗌𝖾𝗇 𝗈𝗉 𝖽𝖾 𝗁𝗎𝗂𝖽 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗍𝗈𝖾𝗀𝖾𝗉𝖺𝗌𝗍. 𝖣𝖾𝗓𝖾 𝗅𝗂𝖼𝗁𝗍𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖾 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝗏𝖾𝗋𝗏𝗈𝗅𝗀𝖾𝗇𝗌 𝗈𝗆𝗀𝖾𝗓𝖾𝗍 𝗂𝗇 𝗐𝖺𝗋𝗆𝗍𝖾, 𝗐𝖺𝖺𝗋𝖽𝗈𝗈𝗋 𝗉𝗂𝗀𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝖺𝖿𝗀𝖾𝖻𝗋𝗈𝗄𝖾𝗇. 𝖩𝖾 𝗏𝗈𝖾𝗅𝗍 𝗍𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇𝗌 𝖽𝖾 𝖻𝖾𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝖾𝖾𝗇 𝖿𝗋𝖺𝖼𝗍𝗂𝖾 𝗏𝖺𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝗌𝖾𝖼𝗈𝗇𝖽𝖾 𝗐𝖺𝗋𝗆𝗍𝖾 𝗈𝗉 𝖽𝖾 𝗁𝗎𝗂𝖽. 𝖯𝗂𝗀𝗆𝖾𝗇𝗍𝗏𝗅𝖾𝗄𝗄𝖾𝗇 𝗓𝗎𝗅𝗅𝖾𝗇 𝗁𝗂𝖾𝗋𝖽𝗈𝗈𝗋 𝗏𝖾𝗋𝗆𝗂𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾𝗇 𝗈𝖿 𝗓𝖾𝗅𝖿𝗌 𝗁𝖾𝗅𝖾𝗆𝖺𝖺𝗅 𝗏𝖾𝗋𝖽𝗐𝗂𝗃𝗇𝖾𝗇. 𝖠𝖿𝗁𝖺𝗇𝗄𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝗈𝗈𝗋𝗍 𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝖽𝗂𝖾𝗉𝗍𝖾 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗉𝗂𝗀𝗆𝖾𝗇𝗍𝗏𝗅𝖾𝗄 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝖾𝗋 𝗀𝖾𝗆𝗂𝖽𝖽𝖾𝗅𝖽 𝗍𝗎𝗌𝗌𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝖾𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗏𝗂𝖾𝗋 𝖻𝖾𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗇𝗈𝖽𝗂𝗀 𝗈𝗆 𝗁𝖾𝗍 𝗀𝖾𝗐𝖾𝗇𝗌𝗍𝖾 𝗋𝖾𝗌𝗎𝗅𝗍𝖺𝖺𝗍 𝗍𝖾 𝖻𝖾𝗋𝖾𝗂𝗄𝖾𝗇.

𝗪𝗮𝘁 𝗸𝗮𝗻 𝗶𝗸 𝘃𝗲𝗿𝘄𝗮𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗯𝗲𝗵𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴?

𝖭𝖺 𝖽𝖾 𝖻𝖾𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗄𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗁𝗎𝗂𝖽 𝗋𝗈𝗈𝖽 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝖾𝗇 𝗐𝖺𝗍 𝖻𝗋𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝗂𝗀 𝖺𝖺𝗇𝗏𝗈𝖾𝗅𝖾𝗇. 𝖭𝖺 𝖾𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗇𝗍𝖺𝗅 𝖽𝖺𝗀𝖾𝗇 𝗄𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗉𝗂𝗀𝗆𝖾𝗇𝗍𝗏𝗅𝖾𝗄 𝖽𝗈𝗇𝗄𝖾𝗋𝖽𝖾𝗋 𝗓𝗂𝗃𝗇, 𝗄𝗎𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖾𝗋 𝖽𝗈𝗇𝗄𝖾𝗋𝖾 𝗌𝗉𝗂𝗄𝗄𝖾𝗅𝗍𝗃𝖾𝗌 𝗍𝖾 𝗓𝗂𝖾𝗇 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝖾𝗇 𝗄𝖺𝗇 𝖾𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝗄𝗈𝗋𝗌𝗍𝗃𝖾 𝗈𝗇𝗍𝗌𝗍𝖺𝖺𝗇. 𝖧𝖾𝗍 𝗂𝗌 𝖻𝖾𝗅𝖺𝗇𝗀𝗋𝗂𝗃𝗄 𝗈𝗆 𝗁𝖾𝗍 𝗄𝗈𝗋𝗌𝗍𝗃𝖾 𝗍𝖾 𝗅𝖺𝗍𝖾𝗇 𝗓𝗂𝗍𝗍𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗁𝗂𝖾𝗋 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝖺𝖺𝗇 𝗍𝖾 𝗄𝗋𝖺𝖻𝖻𝖾𝗇/𝗉𝗎𝗅𝗄𝖾𝗇 𝗈𝗆 𝗅𝗂𝗍𝗍𝖾𝗄𝖾𝗇𝗌 𝗍𝖾 𝗏𝗈𝗈𝗋𝗄𝗈𝗆𝖾𝗇. 𝖦𝗎𝗇 𝗃𝖾 𝗅𝗂𝖼𝗁𝖺𝖺𝗆 𝖽𝖾 𝗍𝗂𝗃𝖽 𝗈𝗆 𝗁𝖾𝗍 𝗄𝗈𝗋𝗌𝗍𝗃𝖾 𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝗉𝗂𝗄𝗄𝖾𝗅𝗍𝗃𝖾𝗌 𝗈𝗉 𝗍𝖾 𝗋𝗎𝗂𝗆𝖾𝗇, 𝗎𝗂𝗍𝖾𝗂𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗓𝗎𝗅𝗅𝖾𝗇 𝗇𝖺𝗆𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝖻𝖾𝗂𝖽𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇𝗓𝖾𝗅𝖿 𝗏𝖾𝗋𝖽𝗐𝗂𝗃𝗇𝖾𝗇. 𝖧𝖾𝗍 𝗄𝖺𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗇𝗍𝖺𝗅 𝗐𝖾𝗄𝖾𝗇 𝖽𝗎𝗋𝖾𝗇 𝗏𝗈𝗈𝗋𝖽𝖺𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝖺𝖿𝗀𝖾𝖻𝗋𝗈𝗄𝖾𝗇 𝗉𝗂𝗀𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗁𝖾𝗅𝖾𝗆𝖺𝖺𝗅 𝗂𝗌 𝗈𝗉𝗀𝖾𝗋𝗎𝗂𝗆𝖽. 𝖧𝖾𝗍 𝗂𝗌 𝖻𝖾𝗅𝖺𝗇𝗀𝗋𝗂𝗃𝗄 𝗈𝗆 𝗇𝖺 𝖽𝖾 𝖻𝖾𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗆𝗂𝗇𝗂𝗆𝖺𝖺𝗅 4 𝗐𝖾𝗄𝖾𝗇 𝗎𝗂𝗍 𝖽𝖾 𝗓𝗈𝗇 𝗍𝖾 𝖻𝗅𝗂𝗃𝗏𝖾𝗇. 𝖦𝖾𝖻𝗋𝗎𝗂𝗄 𝖾𝖾𝗇 𝗓𝗈𝗇𝗇𝖾𝖻𝗋𝖺𝗇𝖽𝖼𝗋𝖾̀𝗆𝖾 𝗆𝖾𝗍 𝖿𝖺𝖼𝗍𝗈𝗋 30 𝗈𝖿 50. 𝖮𝗆 𝗇𝗂𝖾𝗎𝗐𝖾 𝗉𝗂𝗀𝗆𝖾𝗇𝗍𝗏𝗅𝖾𝗄𝗄𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗁𝗎𝗂𝖽𝗏𝖾𝗋𝗈𝗎𝖽𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀 𝗍𝖾 𝗏𝗈𝗈𝗋𝗄𝗈𝗆𝖾𝗇 𝗂𝗌 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝗈𝗐𝗂𝖾𝗌𝗈 𝗋𝖺𝖺𝖽𝗓𝖺𝖺𝗆 𝗈𝗆 𝖽𝖺𝗀𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝗌 𝗓𝗈𝗇𝗇𝖾𝖻𝗋𝖺𝗇𝖽𝖼𝗋𝖾̀𝗆𝖾 𝗍𝖾 𝗀𝖾𝖻𝗋𝗎𝗂𝗄𝖾𝗇.

Bloedvatafwijkingen
waaronder algehele roodheid en couperose

Huidveroudering
waaronder kleine rimpels en lijntjes en algehele verslapping van de huid

Acné

De actieve acné bacterie wordt vernietigd waardoor ontstekingen weggaan. 

 

Prijzen

Pigmentafwijkingen

Plaatselijk € 5,-
Bovenlip € 10,-
Wangen € 50,-
Voorhoofd € 20,-
Handen € 20,-

Bloedvatafwijkingen

Plaatselijk € 5,-
Neus € 15,-
Wangen € 50,-
Voorhoofd € 20,

Collageen en Acné

Bovenlip € 10,-
Wangen € 50,-
Voorhoofd € 20,-
Hals € 40,-
Hele gezicht € 75,-